Coachen

Als kinder/jongerencoach ga ik op zoek naar de kracht en de kwaliteiten van een kind.(tot 18 jaar) Hoe ze deze kracht en kwaliteiten kunnen inzetten om hindernissen te overwinnen. 

Denk hierbij aan:

  • Het vergroten van zelfvertrouwen
  • Het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis zoals scheiding ouders, overlijden dierbaren, etc.
  • Bewustwording en persoonlijke groei
  • Het reguleren van prikkels bij bijvoorbeeld kinderen met AD(H)D, hoog gevoeligheid, etc.

Daarbij kan ik helpen om gedrag te “vertalen” naar ouders en andere volwassene in het leven van een kind.  Een kind heeft er veel baat bij als ze gehoord wordt.

 

Vrij kind, blij kind.

Een vrij kind is een kind wat helemaal zichzelf durft te zijn.

Een vrij kind durft haar* eigen keuzes te maken.

Een vrij kind weet wat haar talenten zijn en kan deze gebruiken.

Een vrij kind voelt zich niet gefrustreerd omdat ze duidelijk kan maken wat en waarom ze iets wil.

 

Voor iedereen zou het goed zijn hun vrije kind weer eens boven te halen. Voor een kind zou dit een vanzelfsprekendheid moeten zijn, maar helaas is dat niet altijd het geval. In zo'n geval kan ik helpen in de zoektocht van het kind naar zichzelf. op een manier die bij het kind past. Ik kom dus niet met oplossingen, omdat ik weet dat de oplossing in het kind zelf zit.. Ik coach daarom op een manier die helpt het kind zich van haar eigen kracht bewust te worden en zo te investeren in haar toekomst. Door de eigen kracht van het kind te gebruiken blijf je dicht bij het kind zelf en kan het kind uiteindelijk zichzelf helpen en heeft ze mij niet meer nodig.

 

*Waar ik haar/ze schrijf bedoel ik ook hem/hij of ieder andere vorm waarmee iemand aangesproken wenst te worden.