Samenwerken met scholen

In de praktijk blijkt dat individuele begeleiding van kinderen steeds vaker nodig is én zeer effectief is. Er wordt van scholen verwacht dat zij leerlingen voorbereiden op een zelfstandig bestaan in de maatschappij. In de praktijk komt het er vaak op neer dat leerkrachten door de hoge werkdruk die ze ervaren niet in staat zijn deze extra begeleiding te bieden. Een kindercoach kan een leerkracht ondersteuning bieden door het gedrag van de leerling te vertalen naar “begrijpbare taal” voor de leerkracht en ouders. Samen met het kind bekijken we wat deze nodig heeft om op een plezierige manier naar school te gaan en kijken we als zodanig wat er nodig is zodat zowel de school als het kind op een fijne manier samen functioneren.