Werkwijze + kosten

Kennismakingsgesprek (gratis):

Hierbij voeren we een eerste gesprek over de hulpvraag en of ik daarbij kan helpen. Dit gesprek is uiteraard geheel vrijblijvend. Als aan het einde van het gesprek blijkt dat ik kan helpen, stuur ik jullie een vragenlijst en maken we een afspraak voor het intakegesprek.

 

Intakegesprek (€62,50):

Het liefst kom ik voor een intakegesprek gesprek naar jullie huis, maar dit is geen vereiste. We bespreken onder andere de vragenlijst die van te voren door jullie is ingevuld om zo een nog beter beeld van de hulpvraag te vormen. Het intakegesprek duurt ongeveer 1,5 uur. en doen we, bij voorkeur, met alleen de ouders. Tijdens het gesprek bespreken we ook op wat voor manier we verder vervolg aan ons traject gaan geven..

Het aantal benodigde sessies is helaas lastig aan te geven tijdens het intakegesprek. Dit omdat ieder kind op zijn eigen manier moet ontdekken hoe aan haar hulpvraag te werken. Gedurende het coaching traject zal ik jullie uiteraard zo goed als mogelijk aangeven hoeveel sessies er naar verwachting (nog) nodig zijn. 

 

Coachingsessies (€62,50):

Er volgen een aantal coaching sessies met jullie kind. De eerste sessie(s) zullen vooral gericht zijn op de kennismaking en jullie kind het vertrouwen te geven dat ze helemaal zichzelf bij mij kan zijn. Ik kijk samen met jullie kind naar de hulpvraag vanuit het kind. Vervolgens gebruik ik verschillende methodieken om jullie kind zich bewust te laten worden van de hulpvraag om vervolgens vanuit haar eigen kracht daaraan te werken. Daarbij staat te allen tijden de behoefte van jullie kind centraal. Jullie als ouders worden uiteraard op de hoogte gehouden en eventueel betrokken bij een sessie. Dit allemaal met toestemming van jullie kind zodat de vertrouwensband tussen mij en jullie kind niet beschadigd wordt. Zodra we het er samen over eens zijn dat ons doel is behaald sluiten we de sessies feestelijk af.