Als pedagogisch coach wil ik het beste uit de pedagogisch medewerker halen. Zodat deze op een ontspannen en rustige manier haar werk kan uitvoeren. Hierbij kijken we samen naar wat de eventuele knelpunten zijn, en probeer ik inzicht te creëren zodat er een situatie ontstaat waarbij zowel de pedagogisch medewerker als de kinderopvangorganisatie tevreden zijn. Een pedagogisch medewerker die met plezier haar werk doet straalt dit ook uit naar de kinderen.